Güýmenje
Snowym goda hem wagt azalyar oza #salowmaleykim
Ÿyl geçdikçe s nowym godyñam gyzygy gaçÿan ÿaly.. #äliksalam
yylyn jemini jemleyanizmi ozunizce , gecen yyl bilen deneshdirlende nahili onge gidishliker?)
Ÿene-de meñ ÿazanym gök reñkli bolmady. :(
@MucizeM, snowym god hem adaty bir gun , aslynda her gun snowym god yaly , haysy minutdan son durmushyny 180°C uytgetmage netije kabul edesin gelse shol wagtdan snowym god , taze durmush bashlayar
Düśnükli☺️
@MucizeM, pikirde yazanda gogermeya, beh bu gyzy
Aý, näme diýseňem üýtgeşik-läý şol gün (aý). Ertekileriň baýramçylygy ýaly.
@MucizeM, pikire teswir yazanda # goyanda hicikiminkem gogermeya
@Garamaňlaý, indi düshündim☺️