Güýmenje
Yatyn-ey baryn babay gelya
Gorkamok, @Mazaly gorar babaydan☺️
Göröllä babaýy
Gurlar yaly dällay :/
dosuňmy o , izikli adam bilen dostllashanogay