Güýmenje
pikir yazyp son pozan nache pikiriniz bar?
shony etmediga yokdur
Bir gezek pozupdym, olam şol bir pikir iki gezek ýazylyp gidipdir :)
Nemerak gecen gunlerde nalap yazanlammy pozupdym
@Clumsy, bashga pozanokmy ?
Häzirä birem ýok
Menä kän pikirem ýazamok
Hasap ÿitdi