Güýmenje
Tm-da optika äyneklerin aynalary öndürilyarmika? Bilyaniniz ya-da habary bolan barmy
Yada daşary yurtdan getirilyan sklatlar barmyka
Ondurilenokmyka diyyan. Sklada bilemok, 1-2 sany gowy optika salgy berip biljek yone
@MissHappy, yazayyn onda, barde bolmasada şahsydan yazsanyzam bolyar
No idea
Maryda 12 etajyn ashagynda aynek magazin
Yarjak bolyanmy skladyny tapyp on?
@Foton, D aynege jyny dushendirda
Älemjahan