Güýmenje
Altynyň gramy näçeka gyzlar? Selam (=
salam oggy 250-300-330 manat diyya diyya))
@charymuradovna, goyaweri jora, mugt bersin bolanna görä ))
vii bagyshlarsynda kone pula kelle gidip yalnysh yazypdyryn. 500-600 manat ( 2.5 mln - 3mln))
@Ogultac, duzetdimle oggy kelle ukyda))
shumat tmcarsy gordum vn 600-900 manat aralykda zada gora alyan bahalary uytgeyan ekeni. satyan bahasyny blmk
@charymuradovna, bular satjak bolsaň gerek? Ulanylmadyk täze altynyň gramy primerno 55$ diýýär. Geçen ýyl buwagtlar 45$ di. Gaty gymmatlapdyrlay..
@Ogultac, oggyjan gyzyl hakda agzama inni turkmenin 1 kg gaty suyjusem 25 manat boldy. gechen yyl 10 manatdy:D
@Ogultac, gyzyla 10$-jyk gymmatlapdyr:D
@charymuradovna, dogry, süýji ondan iki esse köp gymmatlapdyr :d çäresi:"süýji iýmek saglyga zyýanly" ))
@charymuradovna, + altyn dakynmak hem ýürege )))
@Ogultac, onkilemmiz bilen onaymasak inni)) galyna getirdersda:D
O näme zat?
Shugunjik hasapladym bir gyzyl yuzuk 195$ diydi, gramy 3.83, ay 6 mlndan gowrak bolyada gramy
@Clumsy, haýsy magazin?
Instadan bir account