Güýmenje
Wayfayda cumup otyn nirdegorenzadym
Bize-de nesivetsin sheydip way-fay-a chümüp oturmak...
biza altyn asyrdan giremizogam
nirde goren zadyn
nirde goren zadyn