Güýmenje
Soňky döwür tokaýlaň ýanýandygy barada habarlar has köpeldimi ýa meň göwnümemi? Gaty dünýä habarlaryny yzarlaba baramok welin "globalnoýe potepleniýe" diýýänleri ýyl-ýyldan has beterleşýän ýaly. Ilki Sibir, soň Izmir hatda Amazon rainforest'ine çenli(
Öňem biriniň aýdyşy ýaly "Dunyanın Sonuna Doğmuşuz Haberimiz yok"
Bulardan başga-da bar bolup biler, meň ünsümi çekenler şular
Hytaylyla ishini gorya karhanalary bn atmosferan
dine hytay dallai @falso,