Güýmenje
Ir bilen özüñden öñürti turyan zat name?
#kimbilmeshek
Ozunden onurti turup kana ol haysy birini sanap oturjak?!
oylenmakam ejen oylenenson gelinin.