Güýmenje
Adamla gaty genay ozinge gerek zady alsanam alma diyip akyl satjak bolsup durlar ozleriçe. ))))
Il agzy keramatdyr. Olar gowy bilyandirler sana name gerek name yok)