Güýmenje
2 likchinin 2 mashyny 2 oyi bar
3 likchinin 1 oyi mashyny 1 dachasy bar
5 likchinin aynegi, hormat haty, birem kel kellesi bar diyeri @atakaka