Güýmenje
Gurbannazar Ezizow "Güýz peýzažy"
"Ýaşlyk"
"Gyzlaryma"
"Eneme"
"Eneler"
Turkmen sahrasy kitap
Elenagül
Türkana hanimjim bamysan :))
@Clumsy, Clumsy apa bamynay, gowymy okuwlar saglyklar:)
@Ogultac,Men barda şol,siz görüneňzok kän:))Gowdäm obşiler?Şu Türkana hanimjiginizi tanasam gaty bagtly bolardym wara, Siz bilen tanyşsama waşşe dünýäniň iň bagtly adamy bolarnmy nämem:D
@Elena, gowulay, bu wara Ogultac genje Nazar agzan gelnilay