Güýmenje
Isim yetigem welin shu yere gelyanay :/
Ideya gerek pul gazanasym gelyar
pul gazanasyn gelyar pul gazanasym gelyar diyip oturanyn bilen gelmeyar hereket et
in gyzykly yeri idea tapmak
tolegini bersen idea bererin
@rosso, nuu bolya :D