Güýmenje
Sizin barynyz kursdasmy ya shutayda tanysdynyzmy
Gonshy hemmamiz, hem kursdash
Yokardaky bn bir yerde gulluk etdik
Biziñ barymyz Adam ata we How enäniñ nesilleri
Bizin hemmamiz maymynlan nesilleri :D
@pikirchi, men bilenmi?:D
@renkli, biziň taryh mugallymymyz bardy. 4nji synpda adamlaryň maymyndan gelendigi barada tema geçipdik, 7nji synpda muhammet pygamberi aydyp beripdi, ikisem bir mugallym
@Mishappy, owganda gulluk etdiga how ikimiz
@kowum, ikisem ýalňyş bilgiler beripdirler. Özet.
menem gonshyn Ashyrlay
@Bashkan, ikinjin yalnyş yeri?
@kowum, wahiý geleni
@kowum, şol arap ýarymadasyndaky hekaýalary gaýtalan şol ýerden çykan dinlerň hemmesem. Budizm bilen Hinduizm hem öz töwereklerindäki hekaýalary gaýtalan
@kowum, renkli druguň ýazanynyň hem maýmynlygy ýalňyş, primatlar bolmaly
@Bashkan @kowum, Aslynda bizin okuw kitaplarymyzda şeyle yazylanson mollumlaram şony aytyalar, hazir biz primatlardan geldik diyip öwretseler yalnyş zat öwretyan diyerler gayta, hiç kim adymy tutmasyn diyip dogrumy yalnyşmy bilman name yazylan bolsa şony aytyalar
bu tema burda tartişılmaz, giiiiň tema)) @Bashkan,
Älemjahan