Güýmenje
Edil öylenmeli wagt welin teklip kabul edilenok
Hemme zat isleyşim yaly biraz wedding party bilen hemme zat hallolucak
Oylenyancham toy temany gozgaman gayrat edin, yurek agyryar
@pikirchi, Buratinodaky Pero ýadyma düşdi)
@Nefertiti, men yadyna dushmedimmi?
@pikirchi, şu ýerde görüp oturan adamym we asla tanamaýan adamym nädip ýadyma düşsün?
@pikirchi, Näme üçindir Sizi göremde siz ýadyma düşmediňiz.
@Nefertiti, olama shol yone
@Casillas, yetishdinay sena bara. Gaty az galdow yogsam
Öýlenenä o sen :) 4-njim edip aljak diýdiňä maňa :) @pikirchi,
@rosso, ay menda natjek))) senem halypam)