Güýmenje
1 hepdelik watandan dasha dushmeli
1 hepdan ichinde alemjahana girip pikir paylashmasam oylenendigimdir
Mekdebi gutaramdan soñ çalt öylenermikm diyyâdim, bolmady, soñ yene bir sapar barladym bolmady, garaz 4-5 sapar öylenmegiñ gapysyna baryp gaytdym, soñam goybolsun etdim. Başda gyz gityä dp jahyllyga gapyldyk, gyz gitdi, soñ atañ ölyâ dp synanşyldy pahyr öldi, soñ yene bir sapar barlandy bolmady, 4njide özim el atdım onda da gyz tarap islemedi :D
@kowum, :D durshy bn "bolon waka" ekeniniza:D
@kowum, in sonunda I I cut that fully diyersin öytdim:D
@Tagtabit, walla gawy boldymy erbet boldymy bilmedim, birhili gawam yaly sallahlygy soñyna çenli yaşayan- şoda şo tobaly o işlere
Shu bagtyn achylmasa bolanok eken wara
Menem şeyle her gezek 1bahana tapylýa
Älemjahan