Güýmenje
Sende-de yazyk hok ,yok mende guna,
Pelegin ustune atdyk baryny.
Ayagy dushmedik gelnejem kimin.
Cekgas edilmedik gunan zaryny.
MERDAN BAYADOW..
menem yash wagtym goshdy yazardym
Paylashda,okap goreli
Men yash wagtym shahyrlar jan edip goshgy duzmani owret diyyadiler