Güýmenje
Duhowkadan tapawudy yok bolsa da yene de dogduk depang jana mahrem
Salam Asgabat
Duhovkadanam gyzgyn yaly gelyar shu wagta
Shuwagta kondisioneram gotermejek bolyar
Şeydip göwünlik beraymesen gyzgyna alaç yok. Kiçi dilden, başga yollar bn öwüp ünsini sowaymasan beynini gaynadyp barya gyzgyn
sen yaman aňsat girip çykyaňla tm serhedinden, nädip başaryaň halypa muny :D
Älemjahan