Güýmenje
Nişalla bn pagta marojno satyn işsiz bolsanyz
Hemem nememi, nikin female, profil suratyny male edip bellemek modamy barde?
Hiç kim pikirine jogap yazmasa “Şony aydayyn diydim” diymegem moda. Garaz adamlan biribirinden ekspekteyşynlary kan
@Tagtabit, sen shu wagt biriniñä ulalanda oglan bolmak syryny acdyñ
Sekretler bn işimiz yok talyp sakallaş
Älemjahan