Güýmenje
"Absolýut samsyklyk ýok, samsyklyk derejesi bar" D.Banera
"Biribardan bashga hich zat dal absolyut dal" Foton
Hawa, metafiziki materializme görä hemme zat otnositel...