Güýmenje
shon ene atasyna bir sylanshygy barmyka?
kopchulikde tananda tanamanda birini sylamalymyka diyyan mena blmk men pikirim yalnysham bolsa
Sho bolanda kim bolyar?)
chaklamadynmy? imoda aydryn @MissHappy,
@charymuradovna22, @misshappy, waay gepden galdym, kim ol shol?
@Clumsy, imoda yazayyn sanada)
sen men imomda yitip yok boldynla gy @Clumsy,
sen men imomda yitip yok boldynla gy @Clumsy,
sen men imomda yitip yok boldynla gy @Clumsy,
@charymuradovna22, mende nomerinem bar daje yone sen yokbolduna