Güýmenje
Geçen ýylky ýygnalyp goýlan gyş eşikleň jübüsinden bir million puluň çykmagy nähili ajaýyp duýgy berýän eken. Özümi şumat hum hazyna tafan Alibaba ýaly duýýan-da:D
Tüweleme✌
menkilerden 1 manadam chykmaya:D
ÿuw-da☺️
Howa: “pul bir eliñ kiri” diÿÿâ. Ÿuw gitsin)
pul bolaymasyn diyip barlayan yygnalmaka:)
eylekilenkinem*
bir tokga altyn zat unutmalyda, milyonyn hummedi gachandyr :)
@myhman, Ew, hümmeti gaçsa-da bir milliona 10 kile sary alma düşýä, nirde gören zadym:)