Güýmenje
Onsaň et iýýän adamlar bilen ot iýýän adamlaryň organizmi, organizmindäki ýokumly maddalar, umumy alanyňda bir-birinden tapawut edýärmikä? Tejribe geçirip gördülermikä?
@Schastye, haysy maddalar mysal uchin? Ayt da bir iki sanysyny deneshdirmek uchin
Name soranyna ozun bir dushunyanmi?
@rosso düşünjek bolup soradym
@Schastye et garradya diyip iymeyanlerem bar.