Güýmenje
ağlama sevinecekler var diyo
Mürrimi ol diýýän?
Nasil da bildim. Sosyolojide öwredipdiler ynsanlygyň ondan başga işi ýok diýip