Güýmenje
Läläm garaşýan, garaşýan gyz men saňa
Kese arkajyň düzünde, düzünde, düzünde...
Kes arkajyň düzünde düzünde düüüüüüzünde üüüüü
Düýbinde dälmi;)
@Casillas, düzünde diýip düşündim menä