Güýmenje
Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler?
Garramda aydaryn habarlash
Ýaşlygynda isleýişleri ýaly ýaşaman ötjekleri üçin, islemeýän işlerinde işländikleri üçin, belkem ömürleriniň bimany geçeni üçin, günäleri üçin, wariant köp :)