Güýmenje
Işe paýlanşykdan nesibämi aldym indi, geljekdäki planlar:
1. Döwlet synagyna taýynlyk.
2. Gulluga taýynlyk.
3. Prisýaga taýynlyk
4. Gullugy gutaryşa taýynlyk.
5. Öläýmesek
özüme deregim ýok blýa
uzun inçe bir yoldayim
Hiç wagt gic dal. Watan borjuny berjay etde bir ujundan bashlaber diyerdi bir uly yashly adam
Älemjahan