Güýmenje
@Clumsy içeri girdi
Errrkehaý
@Mazaly, 41-45de gutardy diyyaler
entagem şoň bary gybat etmage yer tapman otyrdyk @charymuradovna,
Söýşöllä
şoň bilen bir yerde durmasyn nigim @charymuradovna,
@Mazaly, pizza iyelle o zatlar hich
@lifeisgood07, ola oglanlan gülüdür
Pizza däl Şapagyñ paça çorwosy bilen gafyrgaly somsosunu iýelle
@Mazaly, goni 1 aydan doglan gunumi bellap berersinda
@charymuradovna, inni ýyl fewralda bararyn inni nesip bolsa
@Mazaly, name bu yylky otpuskany gutardynmy?