Güýmenje
Şu hün Muhammetler köpmi? Ýa göwnüme :-/
Muhammetler bolanda?
Kop oglan tanshyn bolsa sheydayyada
@Dipsomaniac :) Edil Muhammet dp tanaýanym ýok-da şondan :(
Älemjahan