Güýmenje
Oz-ozune sowgat bermek
Soyushyancin yok bolany ucinmika?!
Gowy häsiýet. Öz-özüňi gowy görüp, dost bolmagy başarmaly.
@rosso, ozumi soyyanim uchin bolaymasa
@Tokmak, ol hasiyetem her wagt birhilirak
Name berdiñ meselem
@MissHappy, hemişe gowy we hemişe gerek häsiýet. Egoizm bilen çalyşmaň, ol düýpden başga zat.
@Tokmak, :) egoizm gerek yone yashamak uchin