Güýmenje
Şol arzuwyňyzdan el çekeniňiz üçin bir adam bagtly bolýan bolsa arzuwyňyzdan el çekerdiňizmi?
:D gunune yanayyn
Meñ pikirim möhümmi?
@rosso anha benzin bn kükürt bar ýan :)
Indiki ay toyy el chekdik
Beyle bir gaygym yok eken
Her ýagdaý, her arzuw birmeňzeş bolmaýar. Durmuşyma ýa-da geljegime bagly mesele bolsa, el çekmegiň pikiri bolup hem bilmez. Kiçiräk bir arzuwjyk bolsa, bu gün bolmasa, ertir boljak eken-dä diýip bolar.