Güýmenje
Nahar paylaşyanlary 3-4 gün aç goyaysañ
Ya da güniñ 3 wagtyna şo paylaşan zadyny iydirip yigrendirtseñ wara şony
Yuzune aydanda yuzune almayara by zat, sen beydip yazsan dany ohooo
Siziň ýeriňizde bolsam ignor edilmekdenem utanyp bolly ederdim @rosso,
@Schastye, ignore edyanin ucin jogap berdinmi onda?
@rosso, yoday ona däl, hiç işdä açyjy gelmedi o pizza, tesadüf bolupdyr
Gürrüň men hakynda däl, men hakynda bolsady ignore ederdim @rosso,