Güýmenje
Men şu ýerde täze agzamy ýa könelerdenmi? Şony aýdyň maňa
Könelerden
Tazelen konesi
Hä onda täzelere kän ýüz bermäýin men
Täzeler o:da, olar saňa ýüz bermeýärler gaýtam
@MissHappy, bulaňa ýüz bermezligi gowy bolaýmasa. Ertirde täzeler agza bolup göni Sahydursuna ýazýady bärdede başda maňa ýazýadylar
@Bashkan, :D oza ish siz shulan konesine tazesine, Ogultach dayzamyzam men pikirimde agzap otyrdy
Älemjahan