Güýmenje
kitap yuklejek bolanda gozleg sozun girizip bolanyndan son ikinji sahypa gecjek bolanda bolanok i mean basdan baslayar yene @admin #bug
@frambuaz, hawa entek düzelenok
yene de like i everytime have problem with parol her sapar acar sozum unuttuma basmaly bolyan oz goyan parolym ishlanok bu nahilek bolyar
bäh.. inniki gezekdäki update-da düzederin bu zatlary
Älemjahan