Güýmenje
Kim doktor shu tayda?
Name un hemme agyrylar agsham bashlayaray
Gün batany ün
Güniň energiýasy agyrylary ýeňledýä. Duwtor wolmok gerekgä muny bilmek ün
H@Tagtabit,
@Tagtabit, gundizem dasharda gune choyunyp oturamzokda. Kabinetden chykamzok
@Molniya13, gündiz eliň çyraly gezýäňmi köçede?
Men dogtor
@Tagtabit, kabinetde oturyan diyyan. Kochede gezemok. Dan atanda gidip, gun yashanda gelyan
@Molniya13, padwalla işleýoňmy? dp soraýyn onda