Güýmenje
Benim çojuk aşkim, çagalara takylyp galdym şüwün
ishdan kesilip yureginem bulashyan bolsa bilmedim
@Dipsomaniac #idiot barsanay :D