Güýmenje
...
Gynansak-da, pikirlenip bilýän her kesiň adam bolmagy, her kesiň pikirlenip biljegini aňlatmaýar.
Gowy terjime edilmandir.
@rosso nähili ýazmak bolar bu sözleri?