Güýmenje
#Chocuk dizi. Duygylandyrdy. Diziler bashlady sentyabr geldi, birinji gezek 5 yyldan son bir diziyi oz wagtynda tv.de goryan oytyan)
Türk dizi diyme, nama duryanam bolsa. İki sagat ayaklaryndan kella çenli kamera çekilen şekil göryas. (Türkçe terjimeli hindi dizi)
@Tagtabit, hindi dalle beh