Güýmenje
Armenian music with duduk https://www.youtube.com/watch?v=y5tcbD5in7k (Ermeni saz guraly Duduk)
Insan bazen yalniz duyar kendini, bazen ama. Bende neden çok oluyor bu
Kaybedenler kulubuni goresim geldi yene nam un pozupdrn
Drake - in my feelings #nowplaying
Taze sowunch soz owrendim. Uytgeshik hasaplanym un paylashasym gelyar. Shu wagta chenli hich duymamishtim. Sowunch yone owadan soz eken. Шаболда
Gawy zat owrenmersin senem
Name diymek bolya
@Öwke, bari girmage aklyn chatan bolsa, gugldan soramagada aklyn chatarday Owkejan
Yash oglanyn yuzuni almada
Uly zada garashypdm
tanysh oglanyn 1.5 ayda mma+ gym
bilen meshgullanypp edinen onumi #motivation #itsmorethanbodybuilding
23 yashyna garamazdan , hich hachanam gich diyman)
ay yoklay bir yarym ayda tak sheyle cykjak zatmy ol
Mana chyn sana yalan @Gangster,
Gömendirdä latok latok ýumurtgany
ay gowja seredya passan :D @Tagtabit,
Biz yaly garamayaklar semräýmez blä:D
manlaymyza sylaly bolarla bizdede shylar yaljak, euw dade bandan achdyrynda meni :D @Tagtabit,
normal, sunnine bagly
Aynen öyle
Ahyrym birje gyz düşünipdir
Alyñ ine
:D kösenenday özlera
surat acanok menda
@Gangster, Internetin "sabyrly" tarifdedir
@rosso, the image couldn’t be loaded
eý daşary ýurtda okaýan talyplar! gaýrat ediñ daşary ýurda barañyzda türkmenistanyñ baýdagyny, pasportyny, puluny reklama edýän suratlara düşmäñ! beýdeniñizde üýtgeşik zat bolanok. şeýle watan söýgisi güýçli bolsa ýaryşlarda zatda baýdagymyzy galdyryñ. beýdip boş çişmek gerekdäl.
Saña näme düşenlerinde?!
onki suratlamy pozaynmy?
watan soygusi sende guycli bolsa sen baydagymyz galdyr biz tv gorup sana guwanaly dosty
Ponty hasaplanyar shol sho derejeli iq bar beyinlerde
Älemjahan