Güýmenje
Kim doktor shu tayda?
Name un hemme agyrylar agsham bashlayaray
Gün batany ün
Güniň energiýasy agyrylary ýeňledýä. Duwtor wolmok gerekgä muny bilmek ün
Sezen Aksu - Gülümse
Bir uyuyup uyanalim
Bir kedim bile yok anlıyor musun
@Molniya13, Uyuyalım,hiç bir şey olmazsa da sabah olur))
Janyn saglygyna shukur et abla. Daha onemli sheyler var hayatta
@Molniya13, çok şükür de, ne ablası ya, men sizden kiçi :D:D
Siz nedir ya abla ayip ettin :D
Bar zat belli bir yere baransoñ manysyny yitiryar
Esasy zat durmushda oz hakyky maksadynyzy tapyn (ikigay)
Sopranoman - Barhat #music
Bagty duymaly
Shony duydurmayan zatlary maksimalno islyuchat etmeli towerekden, töwerekden bolmayan bolsa pikirlerden
We gowy aydym dinlemeli
Aslynda adama bagtly bolmak ucin kop zadam gerek dal happi
@accountant, bary yogy nachejik gerek?:D
Yone dogry aydyan @accountant, her bir dermovyy bolan zady oz dermosy bilen galdyryp bilsek bolya oz wagtynda
Roskosh zatlary bagt hasap edemok mena , yonekey mysal oglanlan biri awariya dushdi arada , agsaman yoreyanini ilkinji gezek gorenimde bagtdan yana gozleri yanyp durdy , aslynda beyle yoremek ukyby 2-3 yashynda alyar adam , shong gadryny hokman yitirenson bilmelimi
Yurdyn ing parastly adamlary shu yerde oturyar diyipdiler:) hany komek edip goyberin
Tapaly yanky oyuny pliz
Haysy oyny?
@Matilda, cashflow 101, we 202
@MissHappy, @Schastye, @MucizeM nirä näme teswir yazyañyz beyle :D:D
pikir köp etýäler
Gywatçylar)
@batyrgyzy, iñ yzda baryanam menmi? :(
@batyrgyzy, konkurensiýa :D
Cashflow 101, cashflow 202 shu obucayushiy oyunlary nireden tapyp bolyar tmda?
2000 minudyn guni gutardy+bugun ayyn 30y, hemmesi bile agyr degya#shonyaydayynniydim
Aytmayda, stipendiyanam entegem alamzok, sonky tennelerde gezip yorus
Opsh agyr
@MissHappy, 24ne gecdi, 3 ayynkam uwlapjyk gitdi bolgusyz zatlara shuwagta cekmediksirap otyrn
El yalak mata tikinsenem azyndan 5 6 mln cykyp dur artyp illen cagasy ot yalyn hazanc edip biz dine cykdajy
Gazanclagy shulam yalnysh yazylya shuwagt
Ichiniz yansyn diyen yaly 10ndan son gechya diyya bizinki :D borlay zeyrenmali
Aa bu gün 30-my wi fi töläýin onda häzir
Wiii ishi gaydan ertir 1miii waayy ztn 7man bergide 5man alasaa waayyy yandymmeeyyy:D
500 minut kop.bolya mana interesno kuda mojno potratit 2000
Söýgi duýgusy aslynda biziň beýnimizde duýulýar, ýöne näme üçindir ony ýürek bilen baglanyşdyrypdyrlar ?! ...
bilemok name ucin
söýeýin onnoň aýdaryn jogabyny
Glawnoýe s ž* poý ne çuwstwowat :)
Suwda erän drožyň ysyny halaýan.. siz nähili adaty däl yslary halaýaňyz?
Bize näme seň näme halaýanyňdan, saňa näme biziň halaýanlarymyzdan?
Lak, kraska, çilimiñ ysyny halaÿan)
Hich ys bolmasa halayan
yagynly howan
Aýlanyp geç onno :) @Tagtabit,
@Schastye, wäňk ekeniňaý
Kofenin ysy ❤
Faberlic, avonda name duhileri halayanyz gyzlar oglanlar? (Dine shu markalardan)
Pull & Bear bolmasa ulanamzak
Soygili tapylsa alyp bererda dp gezip yoris ulanman
Donna Felice faberlikden, avon wish of love, nezhnyy yslary halayan welin shular nezhnyy suyjem dal
Little black dress gaty gowja shun ysy
@EvilGeniOus, mena ishlap bashlasam while in love alaryn diyyardim weli, 340 m bolupdyr))