Güýmenje
Dädeeee
Her yerde sen baray:D
Seni kovoloyan :D
@tagtabit beyleden banladylarmy
@Oliver, 12 günjiklay:D
@Morrison, ahmetden öwrendinmi ony:D
@Tagtabit, yarama duz sepme
birinin eshcinseldigni pash etseniz sheyle bolor :D
@Dipsomaniac, @Tagtabit agzalary kemsidenin ucin 30gun dp yazypdyr :D kemsidipdirin hakykaty aydyp
Däde, asyl men özümi tanatmaly dallimlay, tanady ol meni. Yogsa pikirde açık zat yazmadyma men :D
Halypa senem banlandynmy? Gorunenok
30 günjiklay @Oliver,
@Morrison, dade baaa alyp bilmedimay, kimkaray sen:D tanamadymda. @Dipsomaniac, men eşcinsellik barada hiç zat yazmandymlay, admin beter gowy bolanson ertirde birigünde düzgün pozjagmy bilip 12 günlik atiyaçlyk alya:D
Görsö ütör @Tagtabit,
Ýagyş gelýe
nira bari gardash
Korey ili yapon?!
Sözüňde duz ýok-la, halypa?! 
Lukmana dyzyňa-ha duz ýygnanyp ugrapdyr - diýdi

Barda sular yalysam ))
Jümüsiç heştege giremde görenlemden. @Molniya13 bir pikirde yogaldy diyipdir, habarymyz yokdy. Yatan yeri yagty bolsn, iman baylygny bersin.
Cem Karaca - Ömrüm #trmusic
Melek Mosso- Keklik Gibi
Signal ishmese gaty kyn yagday eken, aynadan chykyp gygyrmaly etjekler
gyzlarmy
@myhman, yok telefon oynap onune seretman chep yada sag liniya gechip gityanlere
Mallar kan. Eline swestok al, nadayersin adam bolaysa
Yaryn sagat bari kocede zagarat edip durn, 1je mashynam duranogow
Nirdedgni ayt, baryp alyp gaydayyn diyayjek wölü o töwörökdö dalla
alasym gelýoraý, pulumy gysganýan
BT 1602 wireless bar mende. 2 ay boldy alanyma, satjak gerek diysen
Gundelik ulamaga bular kynrak dalmi, true wireless alsang?
@rosso, dözüp bilipsinay, keyp zatdyray yöne
@rosso, naçerak bular, arada 400 dollar toweregine bir dr. dre gördüm, dakybam gördüm gawy zad ekenay
beyba 400$ dollur bolsa 37-38 milyon iki okuz dushyaray
Chagalar yatanda futbol goremde ulanyan dine. On bir kabelli Sony'm bardy, ol voobshe bet, beats audio yaly. Shon yalydyr oydup alypdym. Bulam stereo bolup cykdy, indem alyjy gozleyan. Dr. dre naushniklere Soz yok, eger aydym bn meshgullanyan bolsan hokman edinmeli @kowum,
@rosso, daşarky dünya bn arana kesyaray :D
Dunya birazajyk akyl yetirip bashlanson kici yashda ozune target, цель, hedef (turkmencesini bilemok) goyup shon ugrunda osmek gowy zat. kabir turkmen yashlarymyzam edip bashlady, tuweleme.
yone bir ishe bashlamankan biraz kelle ishletjek bolmaly. oz target'ine koprak gyzyklanmaly.
meselem kafe acjak diyip 75 yyl ofisiant bolup ishlemek gerek dal.
bir turkmen youtuber'e dush geldim. yashy kicirak eken. hakyky samsygay by chaga diyip goydum. pontawatsa edyarmi bashga zatmy geymi goluboymy namedigini bilman galdym. dushunyan, gyzyklanyandyr, yone biraz kelle ishletjek bolmalyda
Şu wagt gyzgyna çykasyň gelenok, tomusy nädip geçirdikäk?!
Biz görgüliň dümewleýşem üýtgeşik. Dümew degen ýaly bolýaň, ýöne burnuňam akanok iliňki ýaly, üşüdibem gyzdyraňok, ýöne bokurdagyňa şeýle bir örgün örýä, suw içeňde awap gitýär, onsaň bal ýaly batyrmanam iýip bilseň iý :-/ Dümew ar alyp berýär
Älemjahan