Güýmenje
72 sagat ukysyz galmak olum howpyny doredyamish #hmbah
48 sagatdan gechdi, gorku bashladym mlat
2 gije gundiz yatman name etdinkan? Yarym gram ile gune yada hic bolmanda ozune peydaly zat etdinmi?
2 sagat aralykda ajygyan sizdede sheylemay shugunler
Borla diyip iyman unsumi sowjak bolyan eger eger bolanok titrap bashlayan almajyk bn guymenjek bolsam
Sowuk, stress ýa başga umstwenny iş bolsa şeýle mende.
Diymek normal ekenim
Mendede sonky dowur kop bolya sheyle. Katastroficheski panika dushyan prediabetdir mende dp
@MissHappy, giperinsulinemiya sebäpli bolyar köp iymeklik. Endokrinologa yüz tutsañyz geljegiñiz üçin gowy bolar.
Норм впн герек, ин болманда ютуб ишлесе
oñam bir gowusy bolarmy
Sana tolesen yogun bar bolyara derrewjek @rosso,
Giç ýagşy hormatly agzalar, ýakyn wagtda saýtymyza stikerleri (smaýliklary) goşmagy meýilleşdirýäris. Emosional görnüşde hatlary ýollamak habarlaşmak öňküden-de gyzykly bolar.
Gayrat edayda
@Schastye, nesip bolsa :)
gijade galdyn admin aga
line yaly bizin milli kartlardan töläp satyn alynýan edeniňda menem pul işlärdim)))) stikerlerimden
Mana peydasy yoga. Dine sana hat yollayan
pul janyn almasyn sen @SLOTH,
puly halamayan barmy aranyzda
Öwünýänler bn ýalan sözleýänleň üstüne gusup beriň bolanyna görä, saýda elek etdiňiz :-/
@BASKHAN @Bashkan bulam saňa meňzejek bolupdyrmy nämemi, ýa neberäňden birimi :-}
Hawa, hytaýdan gelen goňşym
Daşarynyň bu sowugy nämekä?
Özünden sora
@Schastye, abnormal sowuk :)
gysh geldi diymek shu
Adamyn bedeni 36-37 gradus bolanson shondan ashakdaky howa yagdayyna "sowuk" diyyar. Emma bedenin yylylygy 0 yada 1 gradus bolsa yssy bolardy. Dushundirip bildimmi soragyny?
@rosso, ol mümkin, ýöne 36-37 gradusa eýýäm yssy diýýäris. Normal 23-25 gradus.
aha, dasharyn bu sowugyna dushunipsin, berekella
Elitka melitka tapawudy yok, pulsyzlar yazmasyn
Wuuahh gusayda corek batyryp iyeli.
Senem zatdan artaňok
Pulsuzlar yazmasyn diydim weli bu yokarky ikisi name ucin yazyanyna dushunmedim
Chata yazmaz yaly edip bolanokmy
Ignore edip bolýa ýöne
Elitkada yaşayan elit adamlar yazsyn men postyma, beekiler otagidin, selam =)
arine chay zat aberenokmy sen
munyna elit adamlar bilen gezjek diyen yaly boldy
Elitkadada yashamandyrs
Elitgada yashayanlar bashga zadam edip bilyarmi?
Gyzyň goltugy tüýden ýaňa derläp, porsap dursa nähili bor? #sakallylar
Oglanlanka menzar :)))
emedeklap bararsynam welin, yorap gaytmaly bolarsyn yzyna
Eliň paketli gezmeli bolar
corege calybermeli mesge bolar
corege calybermeli mesge bolar
3de gorushmeli diyip howlugyp geldim garashyan adamym entagem gelmandir, howluganyna degmeday
name yazsamkam diyip pikirlendim, kella hiczat gelmedi
Älemjahan