Güýmenje
Nirede iňlis dilini gowja öwrenip bolýar?
Iňlis dili kursyna gatnaşmakçy
Şäher???
Gujurly nesil, Dana
Aprialyn dil merkezinde :D
Amerkan konsullykda tizden mugt okuw bashlayar. Shul ay yazylshyk bolyar oytyan. Kurs merkezlerin arasynda ing gowy owredyani shol bolaymasa
American Corner'ler peýdaly diýýäler.
Men ovredeyinmi)
@Jepax, geçen gezekde giç galypdym
Nätanyş birine yuzlenenizde name diyyyaniz ?
''Bagyshlan''
Ulurak gorsem salawmaleýkim agam. Kiçirak gorsem gowmy inijik.
Fiişşşuuuuw detka bäriňe seret bir minut diýýän :D
Bu gala dashly gala
Cingili dashly gala
Şaguly Allaberdiyew-Akja Yar #halkaydym
Oylenjek dalmi indi? Yakynda tr usti bn oye baryan, toy gorup gecayjekdim. Oylensene
@rosso, :D yok öylenmâge tobaly, haçanrak geçyâñ yazay şahsa
Çölde gezen ak jeren, aldyň aldyň karar-sabrymy
Bir aldyň-yň üstüni çyzyp okaýyň :)
Hiç bir ynsan çekebilmez meniň çeken jebrimi diýýämi onsaň, heňi ýadyma düşýä
Wi daglar daşlar çeke bilmez meniň çeken jebrimi
@kowum, Şastya sana gizli mesaj iletiyor, anlamadın mı? :D
android un ishleyan vpn aydayyna
Elitnylara salam
Elitny jaylarda elitny yashap yorsunizmi
Salam. Elbetde, elitnyy rayonda yashasan elitnyy topluma giryan
Elitny rayondada yashamandyrs
Öz adymyza nedwižimost bar böö :D
Bagyr yakyan döwürlerden bir döwri siñdirip yaşamaly döwürlerden bir bölek yaşayyş
3 gezek dagy okadym, manysama gowy yaly welin, has gowy yanyltmach bolupdyr )
Düynin bu günden, bu günün ertirden gowydyr dade. Garaz bagyr yanyp durmasa boljakgal
Arzuwlar, arzuwlar, gozel arzuwlar..
Vam sujdeno ostavatsya mechtami
@Schastye, gynanyanamda, omur gysgadygy yadyma dushyar
kataleya dengze gidesing gelyami yenE)))
@Adymyok, yo, entek ozume gelemok onem
men vendi)
@Adymyok, bashda tanamandyryna seni, bolsa gitsemem bolyar yene :D
git git))))
6.5kg semrapdirin 20 gunun dowamynda
Myhmansoyerlikde 1nji yeri bu gezek dashoguz bolmady, balkan boldy, Balygy buglap getiripdirler gaty suyji eken,
2nji yer dashoguz boldy, palowlaryna soz yok, dashoguzda bir zat bar eken, sachakda bosh yer bolmaly dal. 3nji yer Lebap ili boldy, ishlekli diylen zady chägä gomup getirdiler
Turkmenbasha gelengokmy
@rezero, baryp gaytdyma
Marylylar adamlar artykmaç kilo almasyn diýip alada edýä, tapanyňy ýaplap ýatmaly däl
20 gunde 6.5 kg semremek saglyk ucin erbet zyyanly
Tomsuñ soñunda,Salam
Tomusyňam soňy, deňizem arzuw bolup galdy, deňize gidenlere görüpçilik
10 gün soň ýazaryn salam dp
Yorun dentiste:/
Yör. Elinden tutuşmalymy
@Tagtabit, birhiljegow siz yaman
Huhu, boldy eyyam
El tutuşp yörap gitmelimi diyemok. Dentistin atagzysyna yapyşmarsyn yaly elini saklaşmalymy diyyan yenge
Gowy dalow siz el tutushyp
Dentist diýen bolmagam moda öýtýän, bizdä stomatolog diýilýädi
@Bashkan, howwo modo sho
Gowja kino maslahat berayiñda 2018 2019
Multiga bar, John Wick 3
Nimfomanka
Marwelin kinolary
"Müslüm" shuny goray gaty gowy kino
3harfliler beddua
Älemjahan