Güýmenje
Gorkunç kino görmegi halaýaňyzmy? Mesela dabbe
Ýok, görsem gorkýan
Parazity 2019 gor şu kinony
Yok, psih bolasym gelenok, yashajak entak
Yene bashlady sil almaga bu yerler
yagmur candir
Hytaýlar häzir bulutlaň diňe başyny aýladylar, ýatyryp aýlaýançalar düzelmez öýtýäler entegem
Ayyn sony geleni kabir gyzlara bildiryar oytyan duyn yuzumi daradynyz welin
Bolshun shu bolsa mujerret otersin
Ayyn bashy ayyn ahyry samsyk oglanjyk pimirlenizem ozunizde saklan. Dushunjeli bolsanyz bilerdiniz on wagt saylamayanyny
@pikirchi ayyn sony naili bolia?
@Molniya palan wagtda diyip bolmaya diyyanmi.
@Molniya13, dushunjesizligimi bilyan ballym
Biz hakynda bilmeyan zatlannyzam bamay?
@Schastye icgin owrenmandirnem.
Ol hiçlaý, oglanlaň "azar" wagtyndaky ýalançylygynyň soňy gelmesi kyn, aýyň başy ýa soňy däl
Hemem biologiki gün bilen astronomik güni bir hasap etmek kelläme-de gelmezdi :-D
jora senem sonky dovur vettele menzap baryan @pikirchi,
@charymuradovna22, bu gunler otpuska bolanson trezvyy bolup goremok, gozuni yumarsynda 1-2 gunden gutarya bu hezillikler)
okamadyk bolayayynmy sen yazyanlanny? @pikirchi,
Şu gün kelle agyry bilen başlamaly däldi-dä :-/
Kan gitdimi duyn
Ir bn 1 ryumka goybersen yerine gelyar, yada gyzgynjak chay
derman diyen zat bar
Barymyz rodnoý boluberdik, bir gün üýşüp çaý içsegem gowy bolardymyka diýýän
Ana, sheydibem bashlayar hemme zat
Kellan yerindemi
@renkli yok, irden sachymy daramda aynan onunde goyup gaytdym, yanam aydym aydyp durdy :)
Aramyzda Ashgabatda elitnyy jaylarda yashayan barmy? Bir sorag bardy; sizem ozunizi elitnyy toplum hasap edyanizmi?
senem ozuni dashary yurtly hasaplayanmy?
Akylly sorag :D
Ashgabatda wagtym ozumi dashary yurtly hasaplayadym. Sebäbi Balkandan gelipdim we mana dashary yurtly muamelesi gosterdiler. Mashynymy surmek bolanok, ish yok, Jay yok. Barde tam tersi. Indi sen jogap ber @charymuradovna22,
men ozumi ibaly hasaplayan @rosso,
Chopan hasaplayan ozumi
Biza obada bolsagam elitnyy yaşayas
elitnyy hasap etmela siz dagy
Hany yatalyn any
yanlış anlıyorlar bazen "soz garyplygym" sebapli
yone dogrysy tmcha soze bay dil dal yada biz dogry ulanyp peydalanyp bilemzok
godek goryan kop yerde. onnan godek girleyan bolup galayyan
Türkmen dilin 80%-i alynma sözler. Arapça, farsça agyrlykly. R harpdan başlayan tm söz yok dp ertir döwrinde aydyadylar. Good morning!
Edebi Turkmen dili halk arasynda ulanylanok. Rus dilem bar, turkem bar, ozbek dilem bar, ay garaz dil Kanda bizde
Birem señ ozundenem barlay
ola sheyle yone oz tm sozlerimiz hakykatdanam godegrak @Tagtabit,
vii o namchun men ozumdenem bar? men has godekleshdiryanmi? @rosso,
Bir turkmence yazyan, bir turkce yazyan, olaram ne yalnysh ne dogry. Chashyn gozune sereden yaly.
hadi ordan . tmm karıştırıyo olabilirim ama yanlış değil. yone tmcha goni gepleshik dilde yazyan resmi dilde dalde @rosso,
Ana yene
Bizin sözlerimizi sesini içeldip mahirlirak bolup, hayyş edip aytsan ana şonda gödek bolanok
ony etmek un men tazeden dogulmaly bolaymasam:D @renkli,
fermente üzüm suyu
Türk kanallaryndaky winoň täze ady
Bip ýagny
Gurhanda yazylan zady nadip şarap diyip göni aydyp bilmeyişlerine mena hayran
"Açyk açyk yazylan zady"
@renkli, Siyasal İslam diýilýän zadyň etmejek zady ýok ýaly
Hugel & Amber Van Day - wtf #mood_song
Playmuzikaň statistiki maglumatlaryna görä gamgyna aýdymlardan eneržik aýdymlar has köp.... :D
Senem ynanyanmy shona?
Geçer mi bu acı?
sivri biber doğrayıp elimi yıkamadan gözüme soktum da parmaklarımı, nası yapabilirim geçmesi için bu acının?
hayır çarlıston demiştim sivri vermiş görevli, fiyat ambalajını yapıştırdıktan sonra farkına vardım sivri olduğunun, neyse ver alam dedim ama olmadı bu şimdi
Biber gazının acısını kolonya bilen aýrylýady, gözüňe degirmek sakinjali onam
Duru suw bilen yuw köprak
Älemjahan