Güýmenje
Men achar sozum name un oz ozunden uytgeyar?!
Yaltanyanda son gmaile girmeli, ondan yene bari girmeli. Shona yaltanyp nache gun girman gezyan gezeklem bolyar. Yone name un oz ozunden uytgetyaniza ony?
:D girjek bolyanlar bardyr ulanyjyndan
Gowy zat ekenay, admin menkinem sheyday da:D
Gyzlar chyndanam kantowka seredyamikaray? Gyzykly geldi shy chypbakay chynlakay #gen
esewan edyamikaray
Aý ýokleý
Mena namediginem bilemokdym. Bide shu var. Kantovka jinkerilip duryan bolsa normal gyz daldir. Suratda bolsa bilmedim. Koroche men seredemok :D men uzyn sachlylary halayan voobshe to :D
Hudaya shukur :D
Starshinalaryng owredyarmi, kantovkany kes, bolmasa gyz seretmez dip? :D
Ozun zaya bolansonmy shu dushunjelere mahrum galdyn gopdygaymak? @Jepax,
@Dipsomaniac, bah beyle pes dushunjeli oglansyng oydemokdymay sana jigim, bir iki gezek jogap bermedim welin ozunge birzatdyr oydup bashladyng
Kantowka oglany ozune seredmeyan, kirli yaly gorkezya.
Dowamly jow jowleyan senlay, zb bla bolgusyz pikirlenni yazmada manalay, @Jepax,
Shahsydan hat gelende duydurysh gelenok, ya dine mende sheyle
Mende wagty bilen aýrylanok
Artyp biza yagday sorap yazyanam yok
Shahsy yazanam bolmandyr
Джоззи - драма
Ya narkoman ona doza
#durdane

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Zekanın ölçütü bilgi değil, hayal gücüdür.

Albert Einstein
- näm edýäñ?
+ içýän
- näm üçin içýäñ?
+ unutmak üçin
- nämäni unutmak üçin?
+ utanjymy unutmak üçin
- nämeden utanyañ?
+ içýänimden
azyrak ichay oglan
tuys sana gelishyan dialog bolupdyr o gıcık
Birazjyk yatayyn, men indi esger
gulluga menin yaly howlugyan yokdurlay
menem name üçindir gul bolmak üçin sabyrsyzlanyan
Wah entak okunersin bujagaz sozlene
@Phrasal howesli git bolmasa 2 yylyn agyr gecer
pagranda gulluk etsemem okunmeyan @pikirchi,
Tutuş saýt bolup saňa garaşarys
Ahallylara näm üçin ýeňill ahally diýälerä? Marruha düşnükli, Awestada Marynyň 5-nji ady.
Marylylara name ucin kelem diyaler dushundir munam?
Ahahahahah millet paraz bolmagy halamok welin Marlylara osnownoy mashennik diyilyar :D
@pikirchi lol millet parazlyk däl bu, Ahallylaram türkmen, Marylylaram, esas diýilýän sözleriň gelip çykyşy, düşünmeseň aýlanyp geç!
Ahallylara ýeñil diýýärlermi???
Muña karañ
karap oturan eke
Beçeler karap oturanty
Uçýan telerke :D
barsy ozumizkiler
......
Suytlek zat eken
@pikirchi suytli gorinibem bilera ))
@Merjenjanym, Jeren Halnazarowa
@Gnusmas, men yuzunden bilyana olar yaly zady))
@pikirchi tanayanlai muny.
@Gnusmas, diyjek bolyanym gyzyn yuzune serende bilyan nahildigini diyyan, gorunyanmi ya chyndanam sheylemi :D
@pikirchi ha sey diysene.
Älemjahan