Güýmenje
@Biolog saýta girseň habarlaş.Sorag bar.
Bize soray
Bizem biolog himik fizik
@rosso, şahsyňyza ýazdym.Şo ýerde jogaplaýyň
sho yerde jogapladym
komp. üçin vpn maslahat beriň druklar
Maslahat berip bilerin
Maslahat berip bilerin
Eger tolegi bn ylalaşsak
Goze lazerni operasiya maslahat beryanizmi?
operasiya etdirip goreniniz, tanshynyz barmy nahili gowy bolup gityami bilyan bolsanyz aytsanyz gowy boljak
Agyr guych etmeli dal diyyarler, manada gyzykly
Bar tanshym gowy bolup gitdi
Organizma bagly diyyaler erbet bolanam bar onunden garantiya yok
Minus 3den sonra maslahat berilyar
Menem bir tanyşym lazer etdirdi, göz nomeri gaty yüksekdi. Lazerden son bir zada gözüni odaklamasy kyn boldy. Yenede aynek ulanyp yör. Etdirmesen gowy bolaymasa
Menem lazer etdiresim gelyar -2
2 tanshym ettirdi, gowy diyyar, 17 yahsmda men gozumem etjekdiler, men gorkup ettirmedim
Ayry ayry 2 tanshym bar sonundan berlen wagt aralygynda gowy goran gowy bolup giden ikisem
sabrym yogay garashmana, geldimem diydi welin
el ayagam titrap aljyrap baryan mla
Yeriiiiiiii bizede Huday yetirsin
name hakda
14 sagatlyk uky
Nesip etsin bizede Huday yetirsin
Aydanynyz gelsin
Ispanca bilyane real durmushda ish teklibim bar. habarlashyp bilersiniz
hola, hala madrid hasap dal. gurleship biljek adam
Name barsi sana nememi
Hala Madridd!!
Sanalmy?
@Casillas, pul pul pul dp ýören aýlyk berermay :D
Ta puto dp bilse bolýamy, grasiýes, bamož bamož
Le päpe serialda iň kän ulanylan sözler, narkozda da şeýle
@Baheyr, ustunlikli bolmagyn 1 yoly elinde kaliteli adamlary ishletmek diyyar Bill. Pul diyyanin name, elin kiridirda ))
Ispan dilini bilmedigime okunyanda shuwagt
Gawy aydypdyr
Bill dayym nire. Sen nire
@Casillas, Bill akylly adam. Akylly adamlaryn zehini ulanyp ustunlikli bolup bilayjek yerinde dogulyp onup osmegi on ucin plyus
Cd-Rom vs SSD card
Kellede şulaň haýsyny ulanmaly diýen pikir biynjalyk edýär
Hdd ä degesim gelenok, ssd isleýän
Onda nämä oylanyan
Hdd-ni diskawoda gecirip ssd osnavnoy disk etsen gowy. Diski 2-3 ayda bir ulanmak ucin diskawody saklamak mantiksiz
@rosso, önerdigin marka barmy? Günlük kullanima uygun
Men 3 ýyl öň Kingston dakdym, hiçhilem sorun yaşatmadı, laptobam zaten gaty eski birzat şonda da gül ýaly işläp dur
@Baheyr, modeline görä kullanim alanı üýtgeýär öýtýän, ondan bilgiň barmy?
Kingston kaliteli ssd
Cem Karaca - Ömrüm
Bitaraplygymyz bilen
Hawa, baýramyňyz mübärek bolsun!
Hemnanizin bayramynyz gutly bolsun.
Blog yazyan yokmy indi akyllylar!?
Pully yazyas indi
Mugt akyl satmany goyduk
Hronicheskaya Disaniya
Öwrenşmek isleýän zadyňa öwrenşmek, edinmek isleýän endigiňi edinmek ýa bolmasa gün içinde şulary şulary edip bileyin diýip edip bilmek, belli bir wagt soňam esasy ýetmek isleýän maksadyňa yetmek. Gysgaça esasy maksadyňa yetmek üçin ilki kiçiräk maksatlar goýup amala aşyrmak. Täsirli we her wagt aýdylýan metod.
Aýdylýan-maslahat berilyän