Güýmenje
Haysy sebaplerden adamyn akly uytgap biler?
Guychli ich gechmeden
@Nejis, boldymy indi sho jogabyn?
Jynam giryamiş içine
Depressian in sonky stadiasyndan son adamyn kellesi uytgeyarmish
@Tagtabit, jyn girmezden onem birzatlar bolyandyr?
@Nejis, nahili depressiya?
Oz dilinde gurleshsen, men ol dili bilemok name diyyan diyyar
Dostlaryna zyyan berip bilya (sachyndan tutup, elinden tutup gysyp), sonam ozumde daldim bagyshla diyya
Gyzyl (hazyna) tapsa
@pikirchi, bolgusyz pikirini bashgarak yerde yazyp bilersin
Ichine bir zat giripdir oydyan on
psihologa barlatsyn ozuni. kelle uytgemeginem gornushleri bar bolmasa milli goshyna getiray @batyrgyzy,
Hemmeler bilen umumy dil tapmak kyn. Şony aýdaýyn diýdim.
Şoň üçin zabeý i şu aýdymy diňle, Fleurie-Hurricane
Bir gyza yrmak uchin yazsam, yazma diyip nazirgese, yazman otyryp bilyan, son mlat nirden oyleneyin
Näzirgemeyänlerem kään :D
Bir tarapdan diyen edyan adamam bolup gityan, etme diylen ishi edemok
Mem komnatdashym bardy, 1 yazanda ereya
Men komnatdashym bardy, 1 yazanda ereya
Gyzlaň diýenini etmeli däl how
@Clumsy, chatyp goyber shuna
@pikirchi, dz welayat diymesen ay yalak gyz sholam
mana hachan lak atjak? @pikirchi,
@charymuradovna, atdyma yazma diydin
Gelman gelman gelsen birhili bashga yere gelen yaly bolyan
Hany oylendinmi onson
@Clumsy, sen bn yene birini goz onune tutyan
@pikirchi, yo 2in 1i bolsan hasap dal
Shu yashynyza cenli ustunlikli bolan in uly zadynyz/ishiniz name?
hich zat. hemme zat normal oldu ve devam etti. ayratyn soz edilecek bir shey olmadi yani
Menem :(
Bir gezek ogry tutupdyng, detayly pikirlenip planlap video dushurip. Hazirem dur videosy.
Adamlañ arasynda saylanmaga chekindim ( comfort zone dan chykmana); geljekde bolar nesip bolsa :D
Yok oydyan, oz elim bn alan galam bolmady heniz
Arasynda ustunlikden bashy aylanyanlaram bolmalydy
Üstünliklimi däl blmdm, ýöne ýaryş bolupdy okuwda, birgiden bölümleriň arasynda, çykyş etdiler, emin agzalar, garaz çykyşlar gutaransoň eminlerem netijleri açyklamak üçin zaldan başga kabinete çykdylar, şol aralykda sahnaň öňi kalabalyk boldy, birden bir bölümiň oglanlary beýleki bölümiňkiler bn urşyp başladylar, kelläme gelen pikir konsert berilse belki ger kim öz ýerine oturar, şeýdip dykylşykdan zordan geçip sahna çykdym, meň aýdymymy goýmagyny haýyş etdim o apparatlary işletýäne, aýdym başlady welin, kalabalyk galdy, menem birinji gezek köpçülikde çykyş etdim, soňa emin agzalaram geldi aýdym gutaryp barýaka, şeýdip bir gyr tutuşlygyň öňüni alypdym
@Schastye, bir giden oglan ker acdy diysene :D
@Schastye, çykyşyn gahrymany şastya:)
Köp zat
Yagdaylar gowumy halypalar
Gaty gowy. (g harpy marylylaryn aydyshy yaly gg edip aytdym)
-her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır
- neden benim arkamda da o anlamda bir erkek yok ?
Diýýärä kadin erkegin arkasinda, senin de olman gereken o işte
Kadin erkegin arkasindaysa, erkek kadinin onunde olmazmi?
@rosso, men basharili kadin, yone arkamda erkek goremok diyjek bolyar oytyan
@Jepax, edil olam dal. Meñ basharili olmama beni destekleyecek bir erkek isterdim gibisinden
Eeeaaah, beýlr erkekleriň görnüşleri tükenmek üzere :D no sen tap şoňýalysyny ýüregimden arzuw edýän, ýok ol seni tapsyn, Ämin
Käbir tentekleri sittir gide ýollabam dynyp bolanok, nähili adamka bular :D
şasenem
Chagalan yanynda sogunmeli dallay anasini satayim
@rosso haçana çenli milyý puşystyýsyrap gezjek onda???
taze soz owrensen hokman barlap gormeli ha?
@rosso yuo tagam bilyan :D
ýo söwüberlaý. problema däl. imodan pozupsyň meni. mart towerekler barmykan diyadim
@donnie ýok imodan pozmadym, imo akkountymy pozup açdym, soň dobawit etdim, şu wagtam druzýamda dursyň :). Şo öňki Счастье Мюррей
Vrode kwartirka nebolshaya, no kak tolko nachinaesh delat uborku penthaus kakoy to diyyara :D
Хахааххааа
Haramzada surat goyup bolanoga
1-2 mb lyk goyulmady, song kiceldip kiceldip 500kb etsem goyuldy
Haramyñ çagasymy?
Saýt haçan adamlaň hataryna goşuldy?
Haramzada surat goymada tagam
adam uytgarmi?
Öylenip/çykyp gör
onnan on uytgemeyami? @Tagtabit,
Her wagt üytgap dur şeylede. Sen haysy üytgemege diyyang?
Uytgeman na
Adamy baylyk, garyplyk, wezipe nahili uytgedyandigini dash toweregimizdaki gorup yoren zatlarymyzdan mysal getirip bolar. Meselan mesele dala
Islemeyan hasiyetlerin uytgeyar da, isleyan zadyng welin bolubermez yyl gecse de. Mysal: Adam krahabormy, milyoner bolsa da shonlygyna galar...
Ulalyara :d
Üýtgemejek ýekeje düşünjäm, düşünjelerimiň salymdan üýtgäp biljegidir!
Durmushymda bir deģişiklik bolsun dp durmusha chykjak bolyan :D
Älemjahan