Güýmenje
Pula dözüp gamer keyboard bilen mouse alyp dünýäň hözürini görmeli diýip pikir edýän
Laptopyň keyboardy bilen kyn gelýär reski hereketler
Hemem ýatyp oýnaňda ýa fan bilen beýgeltmeli ýa-da buduňy bişirmeli
Ýüzün ýatyp oýnamak üçinem oňaýsyz laptopyň keyboardy
Garaz şert şolam ýaşamak üçin
Çagajyk, edýän aladalaň, ýaşamak diýen düşünjäň şu bolsa geçmiş bolgoý
Bolanyna görä 3 sany monitor (panoramny izognutyý bolsa has gowy) bilen ýörite gamerleriň kabina tipdäki stol-kreslo komplektinem edin.
@Tokmak, Laptopym bolanokmyka diýýän oňa
Gar yaganda kirlenyar yuzum #sitata
Gar beter ak bolany ün kirleň görünýändir, ýagyşda palçykda, ýa gar eräp palçyk bolanda görünmez. Ýagyşly güne dogurlap öýlenip göýberersiň, meň ýaly)
dade haysy toyunda yagysh yagyp yor :D@Tagtabit,
Galan işe gar ýagar dp eştmediňmi:D meňkä ýagyş ýagdy blä
syryozno oylenenmay :D @Tagtabit,
Düşünmediňäöü. Eşşi boldy bir gyýtjagaş
hey wu, dushdi indi @Tagtabit,
Instagrama giryan awadan gyzlaryn kopusini tanayan den yartysy diysenem bolar, podpischyklary 10Kdan gechenson awtomat onki prostoyja Boyfriendyny update etdiler, chalyshdylar
Ooh zalym dunya zalym dunya
Meshhurlygam goternip bilmek gerek
Yone prinsip menem Elon Musk yaly bolsam menem chalyshardym
Shon uchin meni Elon Musk yaly etmedi yaradan, azmasyn dp
zalym instagram
göternip bilmezlik ýa-da "prostoýja Beyfriendi" gabanyp gün beren däldir
@Bashkan, son sen beter gawanjan diyip update edayyalermi :D
Hawa, boyfriendiniň bir üst wersiýasyny edinýäler
Emodjileri update edip bolyamy??? Ya hokman telin versiony new bolmalymy? Owredayin please
5 manat bersen aytyan
Pulla dwizheniye etmage bashladynmy senem @pikirchi,
@Schastye, howwa rosso owretdi
Biz ýaly şeýdip garym-gatym edip sözlem düzýän millet başga da barmy ýa diňe bizmi?
Telefona klawiatura ýükläp şoňkyny täzeläýmeli
3 gunde 2 kg gidipdir, beyle chalt kg zynyp bilemokdum
tehnologiya chalt osya, bilimem, bugunki owrenen zadyn ertir peydasy yok #durmush chalt ozgerya
Geçmişi öwren, geçmişi
Karl Popper - tarihselciliğin sefaleti, okap gör gyzyklanýan bolsaň
Name sebapden beyle pikirlenip bashladyn?
Goy dogan hemme owrenen zadyn peydasy
Belli-belli zatlar şeýledir, hemmesi däl. Meselem, programmirlemek şeýle.
meselem diyeli onler bug bilen ishleyan mashynlar bardy yerini benzin aldy, indi onun yerini elektrik alya, son belki hidrogen alar, belki 10 yil son topraga pomidor ekmezler, yene nache yildan kop ishleri robotlar eder, doktorlan ishini belki robotlar eder, hassalyklara has dogry karar berip bilerler, sheyle bolanda nache owrenen zadyn biderek
Goshmak ayyrmagy owrenman, goni kopeltmani owrenmersin
@pikirchi, kopeltmek tablisasyny bilmeyan yone kalkulyator ulanmany bilyan kandir
@Tokmak, programmirleme in chalt osyan tehnologiya bolaymasa, shon uchin tasiri gowy bildirya
Yoremani owrenmedik yuzup bilmez. Bashy hemme zadyn noldan bashlayar
@pikirchi, wenesiya yaly yurtda dogulsan we birnace yyldan son suw derejesam beygelse, dogulandan yuzmani owrenip bashlaymasan, yorare yer tapman :)
@myhman, Huday bardyr beygelmez, gowy umytda bolaly Montyosko yaly
Medisinanyn hem osmegine 4 goz bilen garashyan
Bir aýdymy 5-10 ýyllap playlistiňizde saklap bilýäňizmi? Gaty gaty gaty gowy gören aýdymyňyzy meselem
playlisti saklap bilemok
Saz bar şoňňaly zeňläp giden
Mende-de, shondan soradym, bar eken mennaly choknutyylar @Tagtabit,
Telde 2011 daki aydymlarym bar şuwadam
Agşamyñyz haýr. Wpn umyt edip geldim mena. Yone eden umydyña çenden aşa baglansañam soñy ýurejigi agyrdyp bilýär.
Al onda nesip etsin :)
Esasy sorag bermesen boldy :D
Hany ak gyz dos?
Lichkada aydayyn
15 yylky chert dosdum gullukdan gelipdir :D
Olam shuwagt shuny okayan bolaysa
@Clumsy, hazir ozune aydayaryn gyzlaram diyya diyerin
James Blunt- You're Beautiful
Gaty gowy aýdym
11-nji klaskam meni huwdulan aydym :)
Wokzalda gullukdan gelyan ina garashmak duygusy
Poyuzyñ icindaki watan gerceginin duygusyny gor sen birem
Yalin- Kucucugum #rosmusic
Coldplay - The Scientist