Güýmenje
nasil
gyzyn ozi erbet dal, onushsa boljak
way dine gyzyn gaygysy lay
2 gun bari wifi kesdiler. ish vagtlary gutardy vn kesildi inni ertir bir achsalar. bashga obalarda ishleyan ekeni dine bizin obamyzda ishlanok. hany barde adalat
wifi diyman wayfay diyaysene, hat-da wayway diysenem bor, wifi nama diyilya, men bilshime gora ol bir habrlashmagyn simsiz gornushine diyilya, wireless-fidelity eken, simsiz baglanshyk, wifi -da internet bolmanam bolya, internetsizem wifi baglanyp bolya, teli kompyutere baglanda wifi bn baglap bolya, diyjek bolyanym bizin wifi diyyanimiz aslynda internet, ya-da has dogrysy turkmen telekomyn beryan internet gornushi adsl, bize beryan internedi tokgyn/simin usti bn gelyani ucin adsl gornushi bolya
dine sizin obanyzda ishlemeyan bolsa kabellerde problema bar bolup biler, telefon ishleyami
yene birzat goshayin, wifi hyzmatyny sizin modeminiz berya, adsl modem, tp-link, d-link yaly modemleriniz, ol adsl simli gelen internedi ozune wifi usti bn baglanan telefonlara ya kompyuterlere yetirya, yagny wifi kesilse ozunizinki kesildigi bolya, eger internet kesilse duybinden bolup bilya
Jan edip sorap gormedinmi
@myhman, gecmis olsun size agam )
sagja bolay kellam bulam bujar etdin @myhman,
kesilen gunu jan etdim obanyzyn stansiyasyna bir zat bolandyr diydiler onararlar diydi. duynem jan etsem shu gun achylar diydi son teli ochuk. ine shumat achyldy @MissHappy,
@charymuradovna22, gutlayan onda) 3 gunde achylsada normallay sholardan)
ai oba bn bagly bir sebabi bar ekenilai biz chaga oyden chykmamuzson shu gun eshtdik @MissHappy,
“Gulluk” temasyny gullukdan gelenlere açmaly daley
gullugam edmandiris gurlar yaly
ttm gutaranlarada achmaly daldi bir dowur
mena hezil goryan gulluk hakda aytsalar. yanynda agzayan oglanlamam (doganlam jigilem on ishdeshlem) hemmesem aydyp beryadi
@charymuradovna, urlan yerlerinem aytyalarmy, ya dine uran yerini aytyalarmy?
@Gangster, mekdebi gutaryp oylendinda gulluga gitman :D
@Phrasal pikiriňi aýdyňlaşdyrsaň.
Adamlar Gelin balyk iyelinlay
Balyk iyemok
Ozum bishurnwkchi yorite
*bishirmekchi :D
Beytmela daldin dips
at galdynmy? Ugradardymda :D @Clumsy,
Hercai
Nätsemkam indi
Nätsemkam indi
bular näme nätsinler
Tmcellin in bet hyzmaty
Bashga bir nomere jan edip bolyan hyzmaty in betimika diyyan. Bashga zady yok gorgulin
Türk Telekomda aýlyk 2.59 tl tölegli bu hyzmat. Ýöne muň plus wersiýasy jaň eden nomeriň eýesiniň at familýasyna çenli aýtýar
@rosso, telin ochuk gorkezya sanada jan etdi dp sms gelyar
Hany onda test na mertlik: MEN IDIOT DP BILÝÄŇIZMI IN publik??
Mertlik publikada men idiot diymage baglymy indi?:D
Sen idiot
Köpçüligiň öňünde ýalan sözläp bilmeýän beýdip özüm barada
@rosso ya drug ti drug mi kirminalny krug
@MissHappy, yeap, özüňi bolşuň ýaly kabul etmek mertlik :)
@Schastye, idiot bolsan kabul edibermeli)
Koreylen kinosam birden moda boluberday aydymchylaram
Hichisem shu Jaddishin onune gechmeyaday yone
Kanal D yapylmazmyka yok bolup. Biss kody uytgesede 10-15 gun kelle dynch aljakda
Kanal 7 to est
Trtdäkilerä hezil kanal ýedinä tanamok welin
turk doly yapmaly
Джоззи - Лучшие друзья
Ved ty moy antidepressant
Wah shu haftasonulary
Mana hepdan basham bir sonam bir, yylyn 365 gunem ish
@pikirchi, duyn ishden gelip 9da yatyshyma shu wagt turdum
In uly arzuwym shol
Älemjahan