Güýmenje
Salam, hormatly agzalar, düýn saýtymyzda tehniki işler geçirildi we käbir düzedişler amala aşyryldy.
* Käbir agzalarymyz profiline surat goýmaklykdan kynçylyk çekýärdiler, esasy sebäp olar .webp formatly suraty goýjak bolup synanşypdyrlar. (@Clumsy) agzamyz bu mesele boýunça soñky gezek ýüz tutdy.
*.webp surat goýmaklyk petiklendi
*täze kitaplaryñ partiýasy toplumlaýyn goşuldy
Ondan dal gowy adamlaryn suraty achyar mydama
Kamerada surata alyan, mb kiceltmek un imo da ugradyan, sosonam sho sursty
*sonam sho suraty barde goyyan, .webp diyyan zadyn namedigna bilenogam wara
@pikirchi, hawa men gowy adam dal
@Clumsy, menem, ikimizem
@Clumsy, doganjygym screen edip, sonam obrezka eday
Depderimden sahypalar goparlan
Yene bir ukysyz gije
+ 12 sagat ish
@rosso, @El_Buhoo, bir gyz bergisini berenok shony alada edip yatyp bilmedim
3 yyl bolýa bergim alyp bilemok berjegem bolanok ýelda 1 gezek soradym ,inda owezin ozün dol diýip tamamy üzdüm .Ýogsa az pulam däl .
@Sehra, aynasyny dashla
Az mukdar bolsa hiclay. Kop bolsa hokman almaly. Pul diyenin elin kiri, yone nace kop pulun bolsa shoncha gowy.
Mahri Gochowa - Ykbal #ajapmusic
Yitdi gitdi
Owadan gyzdy Mahri. Birem sesi owadandy, taklit gowy edyardi.
@rosso, Owadanlygyna bilmedim welin, sesa awadan
@rosso, way owadanmy sho?
@tekegyzy, ona owadandy, indi bilemok. men diyyanim onun gyz wagty. shu wagt agtygy bardyr bilemok
Teoman - serseri #msc #np
Teoman - hatıralar
Emir Can - defoluyorum (acoustic)
Martin Scorsese gowy ishler edyaray, taxi driver, casino, the irishman shylary gormeli oza gulluga gitmakak
Bashdalar robert de niro, sonam leonardo di caprio bn ishleshyani ayry zat. Ikisem halayan aktyorym
Ha bife the aviator ba
Bla wifiyn gerek yeri
Indiden son gullukmyyyyy
Best Actor 2020 (Oscar awards)
Joaquin Rafael Phoenix (JOKER)
Garaşýadymam
Birzady gözlerde ulaldyp ulaldyp, ajayyp birzat edip goymagyñ netijesi
Kinony halamadm, biografialar şeýle de özüne çekenokdy meni. Biografia diýeniňem realny ýagdaýdan alynan bolsa käşgä. Ýasama harakter, ýasama film, ýasama rol.
@Tagtabit, men-ä haladym gaty gow kino we roldan rola girip bilýän aktýor
Пролетая над гнездом кукушки #film
Nadip yskachat edip gorup bilyaniz? Men 1 kinony gormek uchin 5 sagat gerek, 5 sagatlap oyde bolyan wagtym yok
Hard diski alyp size barayynla zyom
@pikirchi, download-a goyup gidibermelida ishe, kompda yada azrak ulanjak telde bolyarmy
@pikirchi, gelenin hayry name, shona dushunmedim bosh wagt vse ravno yok bolsa:D
@MissHappy, kesilyara arasy, 5 sagatlap bosh wagt yoklay, a tak 1-2 sagada tapdyryar
Filmden kitaby has tasirli wara maslahat
3-den zyýat puç diýip 4-nji gezegem jaň etdim.
Gunam bolsa otunch sorayan, yok bolsa max 1 jañ 10 gudok bolmasa delete, nejis hasiyet
Cinema Paradiso #film (1998- İtalyan film)
Užastik filim maslahat beriň
@Sehra, doctor sleep gorayda
@Sehra, Астрал, shu filmin hemme seriyalaryny halapdym, Оно hem gowy
@@MissHappy,astral 2 nem gördüm. Ondan gorkmaz ol :) ozüme däl
Eger admin mekdepde turkmen dili we edebiyaty sapaklarda yatyan bolsa...
Pikirde harp yalnyşm ü/n inliçämi barlapdynyz , heniz ýadymda gahar edip jaň edenim :D
Sona hiç kemsitmediniz)
@Sehra, adresina baryp aynasyny dashlap gaytmalyda
Inlisçämi *
@Sehra, seňem ýaýrawyň uly eken onda gülüm
@Sehra, ay yoga. Hacanky bolan waka?
Aslynda bir gyz agza b/n başlapdy başy O gyza gurleshi diysem gorkdymy )) nomerin ber diysem mana jan et diyip siz nomer okladynyz ikiniz bir yerdesiniz diyip men hem ayladym. Rusça bilemok diyip inlisçe bolupdy sohbet.Asyl o gyz size rus dilinden terjime etdiryan ekeniniz şol wagtlar.
@Tagtabit,anygna şänigine ýetmän köpçüligiň içinde egnine agyr ýük ýazdyrma .Her kimem ýalnyşyp bilýä gany gyzmalyk edip bilýä .
@Sehra, meñ yadyma dushenok. Biri bilen calyshyan bolayma? Rusca bilyana men ))
pardon, 2 gezek enter basanda 2 gezek gidyan eken yazylan zat
virmenaard dämi ýa siz ? Upsss .Bagyşlaň siz o däl bolsanyz )
@Sehra, hawa men virmenaard agzadym ertir.comda weli bu hadysa hic yadyma dushenok. Sen kimdin?
ooo trmz akga by sizmidiniz asyl
@Zehra, @Sehra, hawa, siz kim?
@Zehra, @Sehra, okamadyksyrayanyzmy ya jogaplamadyksyrayanyzmy?
Yoo ) bidirşlere şu gün seretdim