Güýmenje
Bir dowur moda eken Mekan at goymak
Yene 1-2 sany mekan atly bolmaly welin olar bashga at goyup giryaler
Aly Emir atlar modadan gacdymy indi
@Gangster, Aly Emir shuwagt moda,
Adam gorguli sevdigi ishi yapsa, ishine ylgap gidyan eken hakykam.
Name işi sevyang onsan
Green Card =)
Green card galdymy sentyabr uje
@Molniya, men Amerikadan aldym
Sena bazalaryny dowubem alansyn Hayker dagy bolsan
Gutlaýan, düşümlisi bolsun!
@Molniya13, Green Card üçin arza oktýabr aýynda alynýan bolmaly. Onlaýn görnüşde.
ona oktyabrdy, mayda-da netije bolmaly yalnyshmasam
@Garadamakly, alan yaly edip yazypdyr. Kazananlar mayda belli bolyar
@Molniya13, trollay sen :D
1-njiden green card-y dine lotereya bn alyp bolanok, eysem birgiden yollary bar, yene bir meselem amerikan grajdan bn 3-5 yyl aralygy evli kalmak. 2-njiden lotereya utanynda “me” dyp eline green card gowshuranoklar, interwyu wagtyny alyp tabshyryp, girip, kartyny alyanchan neredeyse oktyabrada yetyañ. Lotereyada chykany bnem hezillik yok,yzyndan azyndan 10-15K pul chykarmana tayyn bolmaly adam.
@Hacker, diymek amerikan grajdan var sizde?
@Hacker, meniň bilişimçe, interwýudan geçeňsoň belli bir wagt berilýär. Şol wagtyň içinde US-e girmeli we şondan soňra gysga wagtlyk Green Card berilýär. Onsoň onuň wagty gutarýança özüňi gowy alyp barsaň, wagtyny uzaldýarlar.
@Pragmatic, entek raýatlyk däl. Ýöne raýatlyk bilen deňiräk. Şol ýerde ýaşap ýörseň, raýatlygy hem uzagyndan alyp bolýar öýdýän.
Sizzagy öz adynyza uly mal yatak edinmela
İçinem 200-300 sany öküzden dolduryp
Semredip soyuma da, satmaga da bermeli
Sygyr saklasanyzam bor wölü, süyt bn öküzçesine garaşp wagt yitirersiniz. Şon ün müçesi uly öküzleri alyp semredip satsanyz in amatlysy bor
@Tagtabit, pul bamy ona. Birini saklajak bolsan uly gorgi. Hemme zady tashlap, ozune shony ish edinsen bolar
@Molniya13 yenge, şulan haysynda pul yokdur öydyanay. Hersi bir firman başlygy boljak bolp yör. Sen yuka göryang bulary wara
@MissHappy, bu pikir nadya? Pikirlenip gor
mes at saklan yaly diyyara ejem birinede @Tagtabit,
@pikirchi, pul getirjek bolsa boldy
Sagopa- Bir Pesimistin Gözyaşları
Halit Husey
Halit Hüseyin'in Uçurtma avcısı kitabından parça "-"Babanın günah konusunda ne düşündüğünü bilmek ister misin?" "Evet." "Öyleyse anlatayım," dedi Baba. "Ama önce bir şeyi çok iyi anlamanı istiyorum, Emir: O sakallı yobazlardan asla değerli bir şey öğrenemezsin." "Molla Fetullah Han'ı mı kastediyorsun?" Baba kadehini salladı. Buzlar şıngırdadı. "Hepsini kastediyorum. O kendini bir bok sanan, her şeyin üstünde gören maymunların sakalına tüküreyim."
Kıkırdadım. Baha'nın herhangi bir maymunun sakalına tükürürkenki görüntüsü, gerçekten komikti. "Tek bildikleri, tespih çekip anlamadıkları bir dilde yazılmış bir kitabı papağan gibi tekrarlamak." İçkisini yudumladı. "Afganistan bunlann eline geçerse, Allah yardımcımız olsun." "Ama Molla Fetullah Han iyi birine benziyor," dedim, hâlâ kıkır kıkır gülerek. "Cengiz Han da öyleydi," dedi Baba.
"Neyse, bu kadar yeter. Günahı sordun, ben de anlatmak istedim. Dinliyor musun?" "Evet," dedim, gülmemek için dudaklarımı büzerek. Ama burnumdan bir kıkırtı kaçü, horultuya benzer bir ses çıktı. Bunun üzerine kahkahayı koyuverdim. Baha'nın buz gibi gözleri gözlerime çivilendi; aynı anda gülmeyi kestim. "Şurada seninle iki erkek gibi konuşmaya çalışıyorum. Bir kez olsun becerebilir misin bunu?" "Evet, Baba, can," diye geveledim, Baha'nın bir-ikı sözcükle canımı nasıl yaKâbildiğine bir kez daha şaşarak. Çabu18 cak uçup giden, güzel bir an yaşamıştık (Baba bırakın kucağına almayı, benimle doğru dürüst konuşmazdı bile), bense bir aptal gibi harcamıştım onu. "Güzel," dedi Baba, ama gözleri ikircikliydi artık. "Şimdi, mollalar ne derse desin, yalnızca bir günah vardır, tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar, hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Ne demek istediğimi anlıyor musun?" "Hayır, Baba can" dedim, ...
Orijinal dilinde okudugum ichin shuan turkchesi bana acayip sachma geldi
Bide inglizcesini okuyun hojom, gerçekten etkileyici. Bazi yerlerinde hichkira hichkira agladim
indi okuzlere gormanalny ukol urup ugrapdyr turkmenlenem kabir pul gaty matac adamjyklary
@Hacker, okuyalı uzun zaman oldu fakat şu "hırsızlık" kısmı her zaman aklımda o yüzden paylaşmak isledim
@Hacker, we birdaha bu adamın kitaplaryn okamaryn :D iki kitabyn okadym 3-4 gün belki daha fazla etkisinde galdym psikolojik olarak. pek hoşuma giden yagday dal
Menem okamak islemedim beyleki kitaplaryny. Birhilli agyr geldi mana, shu we stephen kingyn kitaplary mana uzuntu bn gorky salya, okasym gelenok. Yone edil shu yerinin inlischesini gorun, gaty tasirli
Hemmelere salam!!!
Çärä barmadyklary üçin çagyrylyp otyrlar welin geýjek köýneklerini alada edýärler. Ýo ýo, men Marsdan gelipdirin, bu adamlaryň hemmesi normal, diňe men ýeke nenormalnaýa :D
Gün geçdigiçe özüni tanayang
Geyiljek eshigi pikirlenmek nenormalnostmy sen pikirinche?
@Tagtabit şörüniň neşesi :D sen
Vpolne normalnyy yagday
Gaty yaltanyanda dalshe..:)
Hepda Milan formasy bn bashlamak, ouff
09.09da zakaz edipdim
Gyzyl zat geymek jenayat dal
MOTHER (2017) #film
Blood Diamond (2006)
Rihanna - Diamond
Gidiş o gidiş be
"Sanly ykdysadiýet", "sanly ulgam" näme bolýar?
Ykdysadyýet*
Sifrowoý bank ulgamy diýmekmikä?
Turkmence bilemok
Gechen yyl owredipdileray sho zady eyyam uchdy :D
Digital economy ekwiwalendi
@Bashkan bize yagny (talyplara) dusundirisi boyunça mslm bir instutda geçirilyan sapaklary basga bir instut wideo sekil arkaly gorup sapak geçirilmegine-de sanly ykdysadyyet diyip bolar diyip geçdiler yagny owretdiler.
Ykdysadiyet diyseñ otomatik marlylañ “kin, gaty kin” diyshi goz onume geldi srazu :D
Vyhodnoy dynch almak un berilyami ya ish gunden kop yadamak un belli dal. Erkeklere dynch almak un berilyan bolmagam mumkin
Älemjahan