Güýmenje
Gushkelleler yazmasyn menin pikirime #Salam
Birdman my
Her hilisi baray su zhenskilengem. :D
@Montyoskyo, birdhead'ler bolýa öýtýän
Energy Hi! #Salam
Привет
Amalya barada pikiriniz? #Salam
Klipleri yashlaryn kellesini zayalaya aydymlarynyn sozlerem birhili gaty suwjuk edil hemmesi dal yone gelshenokda turkmen gyzyna shon yaly aydymlar
Sazlaram gowy tansa zada sesem gowy gelishdirilyar yone sozleri suwjugrak ya men gaty garrapdyryn indi
Gaty halamadym mena
Anlashilan kizlar kiskaniyorlar:D
goýuň how şu ýaşlary ýazalaýa diýen düşünjäňizi, öwretsinler ýaşlara näme dogry nämre ýalňy
Dowur uytgeya sen bolsa uytgaňok
She is a modern singer :)
Nu ol oň pikiriçe :)
Men Amalian fanaty
Wagtyň gecayshini bäh #Salam
Waheý salam
Nadyan dossy @Bashkan,
Garradynmy
Garrap otyrk @Selya,
Billirya Salam
Sonky dowur wagt basym gecyan yaly ya cyndanam wagtym golaylayamyka tobaessapyrylla
Way bolayypdyr @Selya,
Shu gun olyan diysenem shu gun yashayan!))
.....hondan barsi oytyan sen gaty
Won otsyuda syuda dal mena :P@Selya,
Assa assa ýaşaýan, sen nädýäň?
@Bashkan, etek alty yen yede hasanaklap yorun
Boldy şol togalanyp ýörseň
başyna düşse "etmerin" diyip yören işlerinem etjek ekenin. #salam millet
#алам всем, кто ходит с нами под одним солнцем;
Всем переулкам и дворам!
Салют! Земляне, давайте оковы сбросим
И разнесём одну любовь по городам!
#Salam
hayatınızda gıcık insanlarin olmasina sinirleriniz bozuluyor mu? #günaydn #salam
yohya, niye sinirimi bozayim onlarina, sktrlp gitsinler
Älemjahan