Güýmenje
Ey sen, owadanlygyn dushmany #ahaha
Rahatlygymy ogurlap, sonam mana dali diyyaniz #akmoklar #ahaha #aytgy #bdyshk
gurleshyan gyzymy gulluga ugradyan yaly boldula #ahaha
yone shu sozleri aydasum geldi "bratoklar yene birje kurs bile okayalyn "
Hahahay gara
hawa uchurym bolduk)) #ahaha
Haysy wuz?
@Schastye, bad liar - aldamagy basharmayan bolya bibi
Işemi indem
@Dipsomaniac, bizede nesip edek
@Dipsomaniac :) indi men ""diýýän zadymy" bilemok" diýjek bolýaňmy? Byda aldamagy başarmansoň dyýdym
Burnuñ poh bolsa kesip taşlajakmy #ahaha
turkmen aga #bysona #ahaha
Sonañ çekyan suratlaryny kan yaratıcı göremogay. Gülkünç diyip çekyanleram o diyen gülkünç dal men üçina
gulup gorupdinmi on asyl? @renkli,
Yok men acılar çocugu
oye telegrama ugratjakmyshynlar, ochislenya etjekmishinler #ahahah
elinden gelse asmany ustune chek diyesim gelya
Seni tananok olar häli
"elinden gelse asmany ustune chek diyesim gelya" diýeňde gyzlar daşyňa üýşüp seňki bolmaga çalyşdylarmy?
Entegem sen gyz dal :D @Bashkan,
Allajana şükür edýän bolmasa oglanlaň gyz yrmakda usullarynyň soňy ýok
Gahar 3dip whiskey ichmek #ahaha
Yanynda 20 yyllap saklanan chakyram bar) gelibermelo
viskiye yazık
Heley yaly myzzyldama! @Baheyr,
Parahorlygyn ysy gelyan sponsonrlyk #modern #ahaha
ya-da ach achan pul soramazlyk usullary *
enjam un berl3n pula gor nam3l3r alynya hakykatda
Senden yadadym, bolly bes indi men gidyan diyip gapyny dashyndan yapdym, bir zat atyldy, ozuni atdymyka diyip barsam, asyl ol shampan atypdyr #ahaha
Men tapawutlymykam oydupdirin, seredip otyrsam seng un menem sho bir oglanjyk ekenim #ahaha
Älemjahan