Güýmenje
@white, Firefox browserde blog bölümi bulaşyk çykýar. Mobile & PC versions - ikisi hem şeýle. Göz aýlaýyň. Minnetdar. #bug
Sene, okalan sany we teswir sany üçin niýetlenen simwollar ýokarda özbaşyna çykýar
Iki mun nachenjj yyllarda moil agenta nokia telefonlaran girende 10-20 min gerek bolyardy, edil alemin girishem sheyle gaty erbet donyar, internedim donyan bolaymasyn diyip turkmenportala giryan uchup giryar,
@Tokmak, hawa tehniki näsazlyklar saýtymyzda bar, esasy güýji häzir app-döretmege ugrukdyrdyk, nesip bolsa app-taýýar bolanda bu näsazlyklar aradan aýrylmaly
@Tokmak, mendä mobil version wapşe açylanok, hemme zat üsti-üstine. Sende ýene ýagşy eken, oňuşybersene)))
@white, bolýar, işiňiz ileri
@Pishijek, has beteri barow :) Thanks
@Tokmak, Salam kemçilik düzedilki