Güýmenje
Pikir paýlaşyp bolanok #bug
404 gözleýän sahypaňyz tapylmady diýýär
diyip pikir paylashdy we ashagynada teswir yazdy
@white hazirem guymenjelerde san yazyp bashlasan yazylanok ekeni #bug
@white, shu shahsy biri yazsa coronovirus yaly ayrylmayanlary bar. Shony düzeltseñiz gowa bolardy #bug
@batyrgyzy, Ctrl+Shift+R basyp gaýtadan synanşmagyñyz gerek. Kemçiligi anyklamak üçin dürli ýagdaýlary barlap görmeli.
@white, telefonda bolsa name etmeli
Yagday nahili anyrda? Habarlar dogrumy?
@Asdfgh, keş hem-de cookie faýly arassalap görmek gerek.
@rosso, hawa dogry, statistikany özüñizem yzarlayan bolsañyz gerek?!
yzarlayan, olayme sen bir.
@white, solution tapyñ gayrat ediñde shulara
inniki sahypa gechip bolanak @white #bug
kate gelemson onki pikirleri okayjakdymda
@admin, shu yashyl gapak yaman kop pyrlanyaray kawagt. Ashagyndakylar doly girse de gapak ayrylman galyar kawagt... #bug gibi bişey
Natday bu her obnawit edeňde täzeden parol yazyp girmeli #bug diymelimi
sowgat iberjek bolsan dostluk iberilya #bug
Nomerni alda pul oklay
jenap @white @admin shahsydaky hatlar kopelip barya ishletsenizlan inni men 1 ay bari okamok sholary #bug
mana yazyalar vn ya dine menne ishlanokmy chat
@charymuradovna, telefondan girip barlap görüň häzirlikçe
dagam telefondan giryan @white,
kitap yuklejek bolanda gozleg sozun girizip bolanyndan son ikinji sahypa gecjek bolanda bolanok i mean basdan baslayar yene @admin #bug
@frambuaz, hawa entek düzelenok
yene de like i everytime have problem with parol her sapar acar sozum unuttuma basmaly bolyan oz goyan parolym ishlanok bu nahilek bolyar
bäh.. inniki gezekdäki update-da düzederin bu zatlary
@white, @admin, sowgat nädip ibermeli? sowgat nirde görünýär? #sowgat #bug
reklamalardan öňürti saýtdaky näsazlyklary düzetmeli dälmi?
agza tapylmady diyooo sowgat uchin
sowgat ugradyldy diýýä mende. @batyrgyzy, size sowgat ugratdym bardymy :D
@batyrgyzy, dostluk kabul edildi diýýär, dostluk gidipdir :D
@jümjüme, haysy sowgady ilki achjagymy bilman otyrn :D
@jümjüme, prawa alyp bolyan eken
Onki aydysym yaly solaryn biri zerur sana :-D
@Aristokrat, siz alyp beriňda onda, subut ediň alyp bolýanyny :D
@jümjüme, puluna yok diydin tanysyn men bolaynmy?
Menem sowgat ugratjak boldum welin dostluk gitdi, meň dostluk ugratmagymam adamlar üçin uly sowgat diýmek
@Aristokrat, alyp bolýan bolsa alyp beriň siz
intäk bolanok sowgat ugradyp
@admin, ady barda özi ýokda
@jümjüme, inni bolmaly, ýanwaryň soňlaryna
jenap @white bir agzany gozlan vagtyn ansatlyk bn tapar yaly yol doretseniz govy boljakdy #bug
agzalar kopekdigiche tapmak kynlashjak
interneda govy yone aydaly gozleg bolumi achsalar govy bolardy @Aristokrat,
@charymuradovna, kimi gozlasin gelse name likir etyan diyen yere (meselem: @Aristokrat diyip) yazay
*likir -> pikir
ona yazanymdan gozleg bolumine yazyp tapanym gova son yene pikire yazanymy pozanymdan @Aristokrat,
@charymuradovna, Online agza diyen bolumde ahli agzalarymyz yerleshdirilyar :)
ony bilyanle yone giden agzan ichinden yekanme yekan sahypa gechirip gozlemek kyn @white,