Güýmenje
Kompyuter uchin wpn gerek #help
Google chromedan Google gir Addons Zenmate dp gozlet
Durnalara maýyl men garaşmana taýyn men, ýerde galan taýyň men nazar aýla geçeňde
Şu aýdymy tapman ýogaldym, kim aýtýanynam bilemok #help
Dursunjemal Gazakowa
Salam, Ag 28 ve 97nji mekdepde okaýan mugallymdyr okuwçy tanyş-bilieriňiz barmy? #help
Salam yok, hatda nirede yerleshyaninem bilemok. Birini okuwa saljakmy?
97 abadanttm
@Jepax, ay yok okuwa saljak dal.. bir mugallym gerekdi shol yerden
@Jepax, ay yok okuwa saljak dal.. bir mugallym gerekdi shol yerden
tapyanay ussa :D @Jepax,
Premiera işläp bilýäniňiz barmy araňyzda... #help
yiten zagran pasporty tazeden aljak bolsan nache wagt eglar? #help
Takyk aydyp biljek dal, sifirdan alangda Asgabadyng ilatyna 1 aya galman beryarler
Gaty problema zat cherezchur
Ay eline dushenine gynanyan diyamasam)
dashary yurtda yitdimi?
Tm konsolosluga barsañ tm giriş yapmak üçin bir dokument beryaler dp bilyän
maryda ilki talon almaly olam 2 ay sona onnan son 1 ayda gelya garaz 3 ay gerek
@dodaksyz_cekimli, hawa, dashynda yitdi
kyn yagday eger daşary yurtda yitse pasport. Kelle agyrysy kan
Comp üchin free vpn gerekdi? #help
5 manat bersen aydayyn
4 manat
hotspot, psiphon
Betini aydayyn 3.50 TMT
Mutasyon geçirmiş çayır papatyasıymış avatar resmindeki
@Kemaliyum, zorlama istersen :D
Goşa Gumry sözleri bilen baglanşykly nähili toý gutlagy aýdyp bolarka? #help
Goşa Gumrylar ýaly bile boluň, toýlar gutly bolsun wasýa
Goşa gumry yaly bir dänäni boluship çokap iyin
@Qwerty, ola, goşa gumry ýaly bile geberin diyene bardy