Güýmenje
#jümusiç kendimi yalniz hissettigimde hep sen gelirsin aklima
@Molniya13, seňkem aňsat däl Molinya)
Indi bu bir yyl on, 2 yyl on, 3 yyl... gider. 1 min on, 2 min on, 3 min on bolmaz :(
@lifeisgood07, shu tag'in ashagyndan yoknasyz bir zat yazsan, gowluga garashma menden.
@Molniya13, ýoknasyz dälmikä diýýän
@lifeisgood07, duybunden yazma, mumkin bolsa.
Gowydy, yatan yerin yagty bolsun
@Molniya13, iman äkiden bolsun (( eşidip gynandym
@Molniya13, jayy jennetden bolsun! vagt chalt gechya, gechyanem bir govy zat ovrenishdirya bar zada
Yazan pikirlerini okadym obadaşym eken tanamadym
@Umyda, nebitdaglymy senem?
Алла Пугачёва позови меня с собой #jümusiç
Italýa bilet al reska
Let me down slowly #jümusiç
Puržyn kyrwatly jaýamy?
O kyrwadam ulanýan ýeriňe bagly ýöne. Kimler jygyllatmak ün ulanýa, kimler günebakar kelle geçirmek ün
Başga birem çagalar böküp oýnasyn dp daşaryk çykaryp goýýa
Heňi erbet däl, manysy welin..
@Tokmak, name manysy?
Meni haýallyk bilen lapykeç et, ýuwaşjadan daşlaş
Düşündirip bildimmi?
@Tokmak, yo ony bilyande, namesi yaman on?
@Molniya13, meniň lapymy keç edilse halamok, nähili tizlikdedigi wajyp däl. Siz başgaça garaýan bolsaňyz bilemok.
Cem Adrian ben seni chok sevdim #jümusiç
Dunyada olumden bashkasi yalan #jümusiç bulam
Yalan gercektenem yalan
@Clumsy, adam diyilyan binamys diyya biri. Yakyn adamyn olende olende yzyndan ozunem oljek yaly bagyryp chagyryan. 1-2 yyldan son hich zat bolmadyk yaly unudyan diyya
@Molniya13, onun olumindenem beter ozunin oljekdigi has mohum
Ene-ata doymak yok. Yone atany aldyryp, ilk fark eden, eyyam jansyz bedeni gujaklap oturmakdan agyr name bolsun. Ene-ata bashga bolyar. Dost-yar bashga. Ya men has dushkun oldugumdan
@Molniya13, 1 2 yyl gecenson gormeli bolar durumlar nahili bolar. Bagyryp cagirmam yone unutybam gitmeyan
@myhman, men olumden hich wagtam gorkmandym. Oni sony olmeli. Yone yakynlany yitireninden oz olenin gowymyka diyyan. Onam saylap bolayamy name
Yany 11nji gune gecdim sen guycli guycli diydiler guyc berdiler dagam name edip bolar gowulykda yatlamandan bashka
Hakyky oz omrunden berip bolsady kashka
@Molniya13, mesele gorkam dal, batyrlyk test edilyandir oydemok. gowy ya erbetligine de biz karar berip bilmeyas, kararymyzdan ustun ozatlar
@Clumsy, näme boldy? Eygilikmi?
Yarmak serdse pacana #jümüsiç
Sen ors aydym dinlanokdynow
Ty podarila mne 2 goda i ubila 2
Sen gül, benim içim yanıyor #jümusiç #model
Al gozumden yashlari gun gelir kurutursun, yaz bunu bir kenara gidersen unutursun #jümusiç
Yarim gezdigin yerlere bakarimuzun uzun, gozlerim doldu yine aklima geldi yuzun
Maher Zain- my little girl #jümusiç
dostlary ony hatyrlasyn
@Molniya13, Ashyk Veyselin aydymy bar dostlar beni hatyrlasyn
Fazil Say - Insan insan #jümusiç
Tacir Sahmalioglu- yolun dushse bu dunyaya bir de gel #jümusiç
In bolmany duyshume bir gel :(
Wiz Khalifa- see you again #jümusiç