Güýmenje
3 kompyuteram disk okanok, nameden bolup biler eyle?#komek
adyna gemirji dakaymaly, arkain gulluga gideyinle diyen yaly kella geyishdirip gidipdir.
diskawody ishlemeyani ucin bolup bilermi?
@rosso, diski salyan ishletmek ucin calt aylajak yaly etyarde yene goyyar okanok nameden bolup biler?
1. Disk kone. 2 Diskawod ishlanok. Shulardan biri
Disk kodlydyr. Hawa kod goyup gidendir. Sen gormeli zadyn daldir. Hawa hawa
Mana ynanay
@rosso, disk taze lazeri zayalanyp bilyami kone disk salyp salyp zayalanyp bilyarmi?
Diskiň täzeligi-köneligi üçin diskowod zaýalanmaz. Dürli diskleri goýanyňyzda-da okamaýan bolsa, diskowodda problema bardyr.
Laserini supursdirp gor
menin dogonym sayytda 2sany ady dur sony nahili pozup bolar komek edagan dostlar
Sazz hyzmatyny ochurmegin koduny bilyaniniz bar bolsa yazayyn #komek
no altyn asyr
Asyla..... shondada komek etmeli bolsa bilyan zadymy aytman gechip bilemok Hyzmaty: açmak üçin: *0809*2*11*1# ýapmak üçin: *0809*2*11*0#
Yone zhal uzhe 10 manat gidendir
@pikirchi, gitdi gitmesina, spasibo komegin uchinem odoljeniyan uchinem)
Harakterym gowy gerek?
@pikirchi, harakterini tanamoga
Baryarka yuwash yuwash tanarsyn
@pikirchi, kim kimi tanajagy belli dal
"old school" gornushdaki (tipdaky) kostyum balaklary geymegi maslahat beryanizmi? Ya-da Ashgabat ichinde sho wkusda kastyum balak dikyan dikinchiler ( erkek) barmyka? #komek #sorag
Name uchin hickim munga jogap yazanok?
Charlie Chaplinynky yaly bolmasyn esasy:D
Ors bazaryñ arka taraplarynda bar öýdýän
ahah :D , yokmy tanysh bilish) @MissHappy,
sag bol welin, ony gorduk onarmady @Hypatia,
Salam millet. Chrome'dan basga haysy browser isleya? #komek
firefox
mende firefox has gawy
Adamlar tok gerek #komek #tanysh
tog urdurmaly birine, komek etjegin yokmy yalnyshyp? Yokmow dishini gyjap yoren
Nmboldy ?
112 gunlik dikreta cykanda dowlet komek pul hem berya, ana shol 112 gun 2 yylky otrobotka giryami? #komekplease
Gulluga giryar shona bilyan
Hukuk mantigina görä girmeli. Dekreda çykanyň iş şertnamasy dowam edýär
Hawa, täze kanuna görä girýär...
Howwa girya yorute shon uchin ishdeshim ondan uzak alanok yagny 1 yyllyk fln. 50 nache gun onunden 50 nache gun sonundan
@Tiken, diplom aljak bolsan girenok eken bizde
Hormatly agzalar play store islanok. Yagny download edenok. Namedenka #kömek_ediň?
vpn gerek
@pikirchi, icine girip dur. Name etsenem acyaram suratam gorkezya. Dine download edenok son ucinem vpn gerekmi
www.1mobile.com şu saýt açýan bolsa şunda-da köp app bar
Nine store diyip zat bar. Googledan gozlesen kan. Play store yaly sho zat
@rosso, bolya sag bol
Men gozleyan zadym yoga @rosso,
Tkmda routerlen bahasy nacheka? #komek
400TMT-dan baslaya in pesi
Sag bol vetteljan@Aristokrat,
Name diysenem sowme birem "jan" diymesene.
Entagem popañ awusy gitmandir oytyan :D
Sewda Senguler - Melek bebek diyen huwdini haysy saytdan alyp bolarka? #vpnsiz #komek
Elim bosh bolsa bez vpn tapylysh usulyny owrederdim
@pikirchi, tapdym son, sagbol shondada) owretmesenem bolya, gerek bolanda tapyp bersen :D
Hemishe yanyna alsan name?
Nahili powerbank ulanyanyz? #maslahat #komek
Mena ullanyp gormedim heniz
Trust 12500/12000. Xiaomi almany planlayan 10k yada 20k dan
Wechat ulanyanynyz yokmy? #komek
Telegrama bar
@Aristokrat, wechat gerek dost
Men ulanyan
@pikirchi, men sign up etjek bolyan welin bashga bir ulanyan menj podverdit etmeli eken. Komek etjekmi?
Belorussiyada okayan barmy ekonomiceski ugurda hayysh komek gerekdi shahsa yazayyn #kömek
Bir tanyşyma bar, ýuridiçeski ugurdan okaya yone
jigim bar yone olam saytda yok